ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางบ้านดงเย็น ถึง สวนเกษตรห้วยผีเสื้อ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย ตั้งแต่บริเวณ ปากทางบ้านดงเย็น ถึง สวนเกษตรห้วยผีเสื้อ ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
13/03/2565 08:00
13/03/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด