ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านฟอเรสโฮม คลอง 7
ปักเสา 12.20 ม. และติดตั้งอุปกรณ์ฟัวเสา เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพรองรับการจ่ายไฟสถานีคลอง 7
20/10/2564 08:30
20/10/2564 13:00
กฟอ.ธัญบุรี
02-5331159
จิรโรจ เจริญผ่อง
ลำดับดาวน์โหลด