ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอย 8 ใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง
มีแผนดำเนินการรื้อถอนสายและทำการเพิ่มขนาดสายไฟฟ้า
02/05/2562 09:00
02/05/2562 16:00
กฟส.นิคมพัฒนา
0867515558
วชิรพงศ์ โพธิ์ธนรัตน์
ลำดับดาวน์โหลด
1ผัง
2หนังสือประกาศ