ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตลาดลาดหญ้า ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
สับเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแรงสูงทางเข้าตลาดลาดหญ้า และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงตลาดลาดหญ้า
03/11/2562 08:00
03/11/2562 17:00
กฟต.ลาดหญ้า
034-589251
ฐิติรัตน์ อุ่นศิริ