ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.6 หนองขนาน
ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากมีการสับเปลี่ยนหม้อแปลง บริเวณม. 6 บ้านหนองขนาน ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.00 หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จจะจ่ายให้ก่อน
24/02/2564 13:00
24/02/2564 15:00
กฟจ.ประจวบคีรีขันธ์
032-603643
จิรายุทธ์ ผุดเผือก
ลำดับดาวน์โหลด
1รายละเอียด1