ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกตรางสวายถึงบ้านหัวเสือ
ปฏิบัติงานปักเสาเพิ่มขนาดสายในระบบจำหน่าย22 KVช่วงแยกตรางสวาย ถึง บ้านหัวเสือ ต.หัวเสือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
25/08/2563 09:00
25/08/2563 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045671244
กิตติพงษ์ ทองจันทร์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ