ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าร้านทอแม่ฮุ๊น ถนนพระยาสัจจา-คีรี
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงหน้าร้านทอแม่ฮุ๊น ถนนพระยาสัจจา-คีรี
16/06/2564 09:30
16/06/2564 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด