ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านป่าจี้ล่าง ถึง แม่ลายจอลา
ดับกระแสไฟฟ้า ติดตั้ง Drop out fuse
15/09/2564 09:00
15/09/2564 17:00
กฟอ.แม่สะเรียง
0963634360
อุกกฤษฏ์ ธรรมปัญโญ