ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองโพ บ้านหนองปืนแตก บ้านหนองใหญ่
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตาคลี มีความจำเป็นที่จะขอดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า เพื่อดำเนินการเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง ตัดต้นไม้คร่อมไลน์สายไฟแรงสูง แซกสายแรงสูงช่วงข้ามถนน บริเวณบ้านห้วยดุก บ้านหนองระกำ บ้านหนองปืนแตก บ้านหนองใหญ่ บ้านป่าคลัก ซึ่งทำให้มีผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟในบริเวณดังกล่าว ในวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
23/01/2562 09:00
23/01/2562 16:00
กฟอ.ตาคลี
056-264278
ยุทธนา เสาธง
ลำดับดาวน์โหลด