ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์ฟาร์มหมูกำนันบุญ หมู่ 13 ต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
ก่อสร้างขยายเขต ติดตั้งหม้อแปลง
03/09/2563 09:00
03/09/2563 16:30
กฟอ.โชคชัย
044-491128 , 044-491690 , 090-2989786
วุฒิชัย รักษ์วิเชียร
ลำดับดาวน์โหลด