ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเหนือซอย 14(ฟาร์มหนองบัว) ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับไฟเพื่อติดตั้งดร๊อพเอาท์ฟิวส์แรงสูงควบคุมไลน์ใหม่ ไลน์ฟาร์มหนองบัว
27/09/2560 09:00
27/09/2560 14:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์