ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บขส.ลำนารายณ์ ถึง สี่แยกสหเมืองทอง
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอชัยบาดาล จะทำการย้ายเสาไฟฟ้าแรงสูงและตัดต้นไม้คร่อมสายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณวัดท่ามะนาว เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าตั้งแต่บริเวณ บขส.ลำนารายณ์ ถึงสี่แยกสหเมืองทอง ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 - 14.30 น.
ทำให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวันและเวลาดังกล่าว หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนกำหนดจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟให้เป็นปกติโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ด้วย

***พื้นที่ดับไฟและสถานที่ใกล้เคียงที่ได้รับผลกระทบดังแสดงในรูปภาพ

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 036-461014
#LINE_Official_Account https://lin.ee/fTmrz0G
#PEACallCenter_1129

17/07/2564 08:30
17/07/2564 14:30
กฟอ.ชัยบาดาล
0622495392
คมสัน สว่างเรือง