ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ช่วงจาก อุปกรณ์ รหัส WPT 3S-07 ปั้มฯพีที ถึงต้น BA. เสาหมายเลข10บ.โพธิ์ทอง ปากทางนาดูน
ด้วย กฟส.วาปีปทุม จะขอดับไฟ ด้วย กฟส.อ.วป. จะขอดับไฟ ไลน์ ฟีดเดอร์ 3 สฟฟ.วป. เพื่อปฏิบัติงานรื้อถอนเสาไฟ 12 เมตร 8 ต้น งาน คพจ.1 ช่วงแยกบ้านหนองโง้ง-ปากทางนาดูน ดับไฟไลน์เมน ช่วงจาก อุปกรณ์ รหัส WPT 3S-07 ปั้มฯพีที ถึงต้น BA. เสาหมายเลข10บ.โพธิ์ทอง
09/12/2564 08:30
09/12/2564 16:30
กฟอ.วาปีปทุม
0885958792
พิสิฐพงษ์ ปัดสำราญ
ลำดับดาวน์โหลด