ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองนาคู ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
ดับไฟปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยเเรงสุง
30/11/2561 09:00
30/11/2561 16:30
กฟอ.พยุห์
045-681-2531
ปิยะ แสนวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด