ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่บ้านเนินสง่าถึงบ้านอภัยมณีรัตน์
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์แยกเข้าบ้านเนินสง่า ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนและเชื่อมโยงระบบจำหน่าย
12/11/2562 09:00
12/11/2562 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
0567611244
โรม กันมา
ลำดับดาวน์โหลด
1อนุมัติดับไฟ