ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยแม่คาว หมู่ 4
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
22/07/2564 09:00
22/07/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด