ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ร้านใบบุญ ปริ้นติ้ง, อู่มิตรภาพเซอร์วิส, ชุมชนซอยประชารักษ์ 1, ชุมชนซอยประชารักษ์ 2, ชุมชนซอยประชารักษ์ 3, หมู่บ้านพิมานเพลส, หมู่บ้านพิมานบุรี, ร้านนครอิฐประสาน, สถาบันพระคริสตธรรมขอนแก่น
ปฏิบัติงานปักเสาคอนกรีต ขนาด 12.20 เมตร, ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 160 เควีเอ และพาดสายระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงต่ำ
18/02/2564 08:30
18/02/2564 17:00
กฟจ.ขอนแก่น 2
043-470-374
นัฐกานต์ เมฆวัน
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ
2ประกาศดับไฟ