ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโครงการเดอะเพอเฟค ไพรเวท หน้าวัดเขาดิน
เพื่อทำการรื้อถอนเสาแรงต่ำขนาด 9 เมตรออก และย้ายอุปกรณ์ติดตั้งที่เสาไฟฟ้าแรงสูงขนาด 12 เมตร
บริเวณหน้าโครงการเดอะเพอเฟค ไพรเวท หน้าวัดเขาดิน
16/05/2562 09:00
16/05/2562 16:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด