ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ถนนประชาร่วมใจ บ้านหนองทราย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปักเสาแรงสูง จำนวน 3 ต้น และ เปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
21/05/2562 09:00
21/05/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ