ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนป่าไม้เขต ชุมชนท่ามะโอฝั่งบ้านเสานัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และ บ้านอคัมญ์สิริ
ถนนป่าไม้เขต ชุมชนท่ามะโอฝั่งบ้านเสานัก สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และ บ้านอคัมญ์สิริ
05/06/2564 09:00
05/06/2564 16:00
กฟจ.ลำปาง
054-251102
พลวัฒน์ จันทราช
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่พื้นที่ดับไฟ