ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยโรงบรีส หมู่ที่ 10 ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
24/07/2563 09:00
24/07/2563 12:00
กฟจ.สิงห์บุรี
036-507079
อิศรา ตรงต่อกิจ
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ