ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซอยหมู่บ้านเอื้ออาทรทั้งหมด บ้าน สจ.ประคอง ร้านค้านายพิพัฒน์ เนียนอรุณ หมู่บ้านพิพัฒน์ เนียรอรุณ
ดับไฟย้ายเสาไฟฟ้าให้กรมทางหลวงขยายถนน 3121 บริเวณปากซอยทางเข้าหมู่บ้านเอื้ออาทร อ.แปลงยาว
09/09/2563 08:00
09/09/2563 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด