ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟอ.ธัญบุรี
เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง เพื่อป้องกันกระไฟฟ้าขัดข้องเป็นบริเวณกว้าง บวิเวณที่ได้รับผลกระทบไฟดับ หมู่บ้านสวนเกษตร หมู่บ้านปรารถนาคีนทรีโฮม และผู้ใช้ไฟริมคลองช่วงหมู่บ้านพรพิมาน ถึง มหาวิทยาลัยอีสเทริน
12/09/2562 09:00
12/09/2562 16:00
กฟอ.ธัญบุรี
025331159
ณรงค์ศักดิ์ เรืองประยูร
ลำดับดาวน์โหลด