ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากซอยบ้านลิพอนหัวหาร ถึง หน้าโครงการบ้านเติมฝัน และ หน้าร้านริมธาร ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากซอยบ้านลิพอนหัวหาร ถึง หน้าโครงการบ้านเติมฝัน และ หน้าร้านริมธาร ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านลิพอนหัวหาร, บริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด, โครงการหมู่บ้านสมบูรณ์ ทรัพย์วิลเลจ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต, เรือนจำชั่วคราวบางโจ, วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการหมู่บ้านเติมฝัน, สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต, บ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.เชิงทะเล และร้านริมธาร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at The entrance of Soi Baan Lipon-Huahan to Baan Term Fun Village and the front of the Rim-Than Restaurant Moo 8 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Friday, 22 April 2022 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Baan Lipon-Huahan, SPA Drinking Water Company Limited, Somboon-Sap Village, Regional Medical Sciences Center, Bangjo Temporarily Prison, Disaster Prevention and Mitigation Academy, Term-Fun Village, Phuket Land Development Station, Department of Skill Development 21 Phuket, Cherng-Talay Police Officer's Residence, and Rim-Than Resterant
22/04/2565 09:00
22/04/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
076386883
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร