ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านโป่งน้อย - อุโมงค์ ต.สุเทพ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
21/07/2564 09:00
21/07/2564 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด