ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สามแยกหัวดอย ต.ท่าสาย อ.เมือง จ.เชียงราย
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานย้ายเสาแรงสูงรองรับการขยายพื้นผิวจราจร
13/08/2564 08:30
13/08/2564 16:30
กฟจ.เชียงราย
081-2871173
สัตตรัตน์ มณีโชติ
ลำดับดาวน์โหลด