ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่โรงเรียนวัดหลังถ้ำถึงบ้านคลองแวง หมู่3 ตำบลท่าตูม
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง
31/10/2563 09:00
31/10/2563 13:00
กฟอ.ศรีมหาโพธิ
037-279370,037452684
วรพล บัวบาน