ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
สำนักงาน อบต.หมากเขียบ/รร.บ้านก้านเหลือง/บ.ก้านเหลือง/บ้านหนองตาสี/บ้านนาคำ/บ้านยางกุด /ตำบลก้านเหลือง/ฟาร์มหมูบ้านก้านเหลือง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าด้านแรงสูง
13/09/2562 09:00
13/09/2562 16:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด