ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อำเภอแวงใหญ่
-รื้อถอนสาย 185 ต.มม.,พร้อมพาดสาย 185 ต.มม.
-รื้อถอน ดีสคอนเนคติ้งสวิชท์ขนาด 600 แอมป์จำนวน 3 ชุด
29/05/2563 09:00
29/05/2563 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด