ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านทับกี่ ถึง บ้านตาด ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายย้ายเสาไฟฟ้าระบบแรงสูง ขนาด 12 เมตร จำนวน 2 ต้น
29/11/2562 09:00
29/11/2562 16:00
กฟอ.ด่านซ้าย
042819319
นายสุจินต์ ดวงจิตร
ลำดับดาวน์โหลด