ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองงิ้ว ต.ปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ (สถานีสูบน้ำโรงพยาบาลปะคำ)
รื้อถอนสายหุ้ม ขนาด 50 มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 480 ม.
รื้อถอนเสา ขนาด 8 เมตร จำนวน 14 ต้น
ติดตั้งสายหุ้ม ขนาด 50 มม. จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 480 ม.
05/05/2563 08:30
05/05/2563 16:30
กฟอ.นางรอง
0817903848
พิสิษฐ์ เพชรสว่าง
ลำดับดาวน์โหลด
1แจ้งดับไฟ