ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองเบน
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า และเพื่อให้มีระบบไฟฟ้าใช้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น และป้องกันการเกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอนาคต
ในการดำเนินงาน ดังกล่าว จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้น จึงขอแจ้งไว้ล่วงหน้าใน วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 จะมีการดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. จะมีการดับไฟเพื่อปฏิบัติงานบริเวณ ปั๊ม LPG ปตท.หนองเบน, ปั๊ม PT หนองกระโดน, ปั๊ม ปตท.หนองแมว, ปั๊มบางจากหนองแมว, หจก.อรรถสิทธิ์ขนส่ง, โรงโม่หินศิลาทอง, แยกเขามโน, บ้านเขาเรือ, บ้านดอนขวาง, บ้านดงจังหัน, บ้านหนองก๊ก, โครงการหลวงร้านจิตรลดา, กนกวรรณฟาร์มบ้านหนองขี้วัว, โรงไฟฟ้ากฤชณรงค์ธัญกิจบ้านหนองพลับ, โครงการหลวงชัยพัฒนา
โดยจะมีการดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ครั้งละประมาณ 1 ชั่วโมง ในช่วงระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2563
ฉะนั้น ในพื้นที่ดังกล่าวข้างต้น จะเกิดกระแสไฟฟ้าดับ จึงขอแจ้งให้ท่านเพื่อเตรียมความพร้อม และขออภัยในความไม่สะดวกครั้งนี้ด้วย
ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
07/10/2563 08:00
07/10/2563 17:00
กฟบ.หนองเบน
056271377
กรวิชญ์ เนินธิรา
ลำดับดาวน์โหลด