ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ ปากทางเข้าบ้านปง(ป่ารวก) ซอยเข้าวัดใหม่สวรรค์(ห้วยมะนาว) ตั้งแต่ปากทางเข้า จนถึงระบบไฟฟ้าต้นสุดท้าย
เพื่อดำเนินการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ลดปัญหาไฟดับบ่อยครั้ง สร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้า ตั้งแต่ ปากทางเข้าบ้านปง(ป่ารวก) ซอยเข้าวัดใหม่สวรรค์(ห้วยมะนาว) ตั้งแต่ปากทางเข้า จนถึงระบบไฟฟ้าต้นสุดท้าย
26/02/2564 09:00
26/02/2564 17:00
กฟอ.สันป่าตอง
0616851557
ปฏิวัติ พิสุทธิ์สิริไพศาล
ลำดับดาวน์โหลด