ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลง T468 (ถนนอ่างทอง-ห้าแยกน้ำกระจาย)
เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ หม้อแปลง T468 (ถนนอ่างทอง-ห้าแยกน้ำกระจาย)
22/07/2564 09:00
22/07/2564 16:30
กฟจ.สงขลา
074439133
อวตาร ธนทรัพย์เกษม
ลำดับดาวน์โหลด
1ผัง
2ประกาศดับไฟ