ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านทุ่งโป่ง
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนสาย บริเวณ บ้านทุ่งโป่ง ต.บ้านตาล อ.ฮอด .เชียงใหม่
01/07/2565 09:00
01/07/2565 17:00
กฟอ.ฮอด
096-4347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด