ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ป่าข่า,บ.โคกยาว,บ.นาหว้าน้อย,บ.นาเจริญ,บ.ตุ,บ.ก่อ ต.กาบิน อ.กุดข้าวปุ้น
แผนดับไฟเพื่อปฎิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเปลี่ยนลูกถ้วยล้างไลน์
10/10/2562 08:00
10/10/2562 17:00
กฟอ.ตระการพืชผล
045-481197, 045-484032, 09-85861340
สมมิตร ลิ้มจิตรกร
ลำดับดาวน์โหลด