ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
Diss ชั่วคราว บ้านโคกอุดม ถึง Diss ชั่วคราว หน้าหน่วยป้องกันรัก๋ษาป่า
ดับไฟปฏิบัติงานปักเสาแรงสูง ขนาด 12.20 เมตร
1.ดับไฟ เวลา 08.00-17.00 น. ประกอบด้วย โลตัสพรเจริญ , ปั๊มน้ำมัน ปตท. , โรงไม้ JQS
2.ดับไฟ 2 ช่วงเวลา 08.00-09.00 น. และ 16.00-17.00 น. ประกอบด้วย บ้านโคกอุดม , บ้านอุดมสุข
10/10/2562 08:00
10/10/2562 17:00
กฟจ.บึงกาฬ
0816623111
ปฐมทรรศน์ ชงัดเวช
ลำดับดาวน์โหลด