ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แยกบ้านเหล่า ถึง แยกดอนอีไข (ฝั่งซ้าย ขาออกเมือง) ถนนอุดร-เลย ตำบลนิคมสงเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
05/02/2564 08:30
05/02/2564 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด