ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ หจก.ท่าทรายทองอินทร์(2002)ก่อสร้าง คลังกระเบื้องสุขภัณฑ์ โรงงานปั่นด้าย อนันต์ยางยนต์ หจก ซี.อาร์.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส ถึง สะพานลอยวัดห้วยขมิ้น
จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง 22,000 โวลต์ เพื่อความมั่นคงในระบบจำหน่าย
28/08/2563 08:00
28/08/2563 17:00
กฟบ.หินกอง
093-807-0003
วิรัตน์ ทวีธนะพร