ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าอบต.นาทุ่ง ถึง หน้าร้านเจริญทรัพย์การเกษตร
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสวรรคโลก มีความจำเป็นต้องดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย งานย้ายแนวสายแรงสูง บริเวณ หน้าอบต.นาทุ่ง ถึง หน้าร้านเจริญทรัพย์การเกษตร จึงมีความจำเป็นจะต้องงดการจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้

วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2564 ไฟฟ้าจะดับชั่วคราว 2 ครั้ง ตั้งแต่ เวลา 08.30น.ถึง 09.00 น. และ เวลา 16.30 น. ถึง 17.00 น. บริเวณ ร้านอาหารยูงทอง , สำเภาพันธุ์ข้าว , ซอยบ้านไร่บางส่วน , หมู่บ้านตรงข้ามโรงแก๊ส , หน้าอนามัยนาทุ่ง , ปั๊มน้ำมันเอสโซ่ , แยกทางเข้าบ้านโบสถ์โพธิ์ , บ้านหนองโซ้ง หนองวังวน , บ้านโบสถ์โพธิ์ , บ้านหนองปลิง , แยกรร.นาพง วัดวังหว้า , บ้านใหม่โพธิ์งาม , บ้านนาแพะ

และไฟฟ้าจะดับทั้งวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 17.00 น. บริเวณ หน้าอบต.นาทุ่ง , รร.บ้านดงไทย , บ้านหนองกระแอบ ถึง ทางเข้าวัดโพธิ์ทอง , วัดโพธิ์ทอง

18/09/2564 08:30
18/09/2564 17:00
กฟอ.สวรรคโลก
055643551
เมธาวินทร์ ชิดเชื้อ