ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ปากทางโรงเรียนบุญสิษฐ์ ถึง ปลายสาย
ดับไฟเพื่อติดตั้งอุปกร์ป้องกันนกของหม้อแปลงในระบบจำหน่ายแรงสูง
14/01/2565 08:00
14/01/2565 09:00
กฟจ.พะเยา
0648167546
ทรงฤทธิ์ เสมสฤษดิ์
ลำดับดาวน์โหลด