ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนรอบเมือง ตั้งแต่สี่แยกรังษิณา ถึง แยกร้านอาหารระเบียงริมน้ำ
ย้ายแนวระบบไฟฟ้า ปักเสา คอร. ขนาด 14.30 เมตร จำนวน 12 ต้น
17/02/2561 09:00
17/02/2561 17:00
กฟจ.อุดรธานี
042327995 , 042327996
โชคอนันต์ ชิณวงศ์
ลำดับดาวน์โหลด