ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่สามแยก ถนนหมายเลข 3188 ตัดกับถนน อบจ.สบ. (ท่าเยี่ยม) - ถนนโยธาธิการ สบ. 2020 (สบ.- ตะกุด - ตลิ่งชัน)
เพื่อปรับปรุง-ซ่อมแซมระบบจำหน่ายฯ, เปลี่ยนสายไฟชนิดเปลือย เป็นสายไฟชนิดหุ้มฉนวน, และตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟ
20/02/2561 09:00
20/02/2561 16:30
กฟจ.สระบุรี
036-211139, 211023, 211900 FAX. 036-222137
ชัยยศ นิยมไทย