ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถ เชียงใหม่ หางดง ขาเข้าเมือง ต แม่เหียะ อ เมือง จ เชียงใหม่
ดับไฟ สับเปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสาไฟฟ้าแรงสูง ฝั่ง ขาเข้าเมือง (ทิศตะวันตก) ฝั่งสนามบินเชียงใหม่
18/05/2565 09:00
18/05/2565 16:00
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896226,053896229
อาคม อุดมสารี
ลำดับดาวน์โหลด