ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านท่าควาย,บ้านอาจสามารถ,บ้านห้อม,บ้านสำราญ
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายปักเสาพาดสาย ถนนนครพนม-ท่าอุเทน บริเวณหลังนครโฮมบ้านอาจสามรถ-แยกบ้านห้อม (ฝั่งขวามือ)เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
30/03/2563 09:00
30/03/2563 09:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด