ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านเเพะขวางฝั่งเเท่นปูน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหางดง มีงานดับกระแสไฟฟ้าปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายกระแสไฟฟ้า ปี 2564 บริเวณ บ้านแพะขวางฝั่งแท่นปูน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน คนงาน และผู้ปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้อง ดับไฟฟ้า บริเวณดังกล่าวทั้งนี้ หากปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด จะจ่ายไฟฟ้าให้ใช้ก่อน หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 053-441093 ขออภัยในความไม่สะดวกในครั้งนี้ด้วย
18/02/2564 09:00
18/02/2564 14:00
กฟอ.หางดง
053-441093
กิตติพร อินทร์สุข
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 18-02-64