ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณภายในหมู่บ้านสีวลี ซอย 6 หมู่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
กฟฟ.รังสิต ดำเนินการดับกระแสไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อรื้อถอนเสา ย้ายแนวสายไฟฟ้าแรงต่ำเข้าแนวระบบจำหน่าย 22 เควี บริเวณภายในหมู่บ้านสีวลี ซอย 6 หมู่ 14 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ในวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.00 น. ถึงเวลาประมาณ 16.00 น. **ส่งผลให้ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในบริเวณดังกล่าว กรณีผู้ป่วยที่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าร่วมกับเครื่องมือทางการแพทย์ โปรดแจ้งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครังสิตทราบด้วย ทั้งนี้หากดำเนินการแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าฯจะดำเนินจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาที่กำหนดต่อไป
16/09/2563 11:04
22/09/2563 09:00
กฟฟ.รังสิต
02-5169740, 02-5161093-95
ณภัทร พลราบ
ลำดับดาวน์โหลด