ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกอินเตอร์แหอวน ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
เพื่อเปลี่ยนสายแรงสูง
02/09/2562 08:30
02/09/2562 16:30
กฟอ.กบินทร์บุรี
037-480814
เจริญ สว่างวงษ์
ลำดับดาวน์โหลด