ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านธาตุพระลอ ม.1 , บ้านต้นผึ้ง ม.11 ต.บ้านกลางและ บ้านปงค่า ม.6 ต.เตาปูน
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสอง มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน การไฟฟ้าฯ จำเป็นต้อง งดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวใน วันอังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. โดยมีบริเวณงดจ่ายไฟ คือ บ้านต้นผึ้ง ม.11 , บ้านเหล่าเหนือ ม.4 บ้านธาตุพระลอ ม.5.ต.บ้านกลาง และบ้านปงค่า ม.6 ต.เตาปูน.
11/02/2563 09:00
11/02/2563 16:00
กฟอ.สอง
054-591765
ดุสิต บุญทิพย์
ลำดับดาวน์โหลด