ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
แผนก ปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.ธัญบุรี
ขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อดำเนินการบำรุงรักษาหม้อแปลงกฟภ.จึงขอแจ้งดับกระแสไฟฟ้าบริเวณคลอง1-2สะพานแดงซอย64...
17/02/2561 09:00
17/02/2561 12:00
กฟจ.ปทุมธานี
02-5331159
สยาม กิตยาภิรักษ์
ลำดับดาวน์โหลด